De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

24 april 2009

Studieconferentie Scheiding Kerk en Staat

Op maandag 8 juni 2009 wordt in Amsterdam een Studieconferentie Scheiding Kerk en Staat georganiseerd, van 16.00 tot 19.00 uur in de Boekmanzaal van het Stadhuis Amsterdam aan de Amstel.

In juni 2008 publiceerde de Gemeente Amsterdam de Notitie Scheiding Kerk en Staat. In deze notitie maakt de Amsterdamse overheid een keuze voor de wijze waarop zij met de scheiding tussen kerk en staat wil omgaan. Deze keuze heeft consequenties voor kerken, moskeekoepels en andere religies en levensbeschouwingen.

De Raad van Kerken Amsterdam en de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam organiseren, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, een studieconferentie over de notitie. Genodigden zijn mensen uit kerken en andere levensbeschouwingen en religies, als ook vertegenwoordigers van politieke partijen.

Op de conferentie zullen het woord voeren:
− De heer Job Cohen, burgemeester van Amsterdam
− Mevrouw Mr Dr Sophie van Bijsterveld, van de Universiteit van Tilburg, oud-studiesecretaris van het CIO (Commissie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
- De heer Driss el Boujoufi, voorzitter van het Contactorgaan Moslisms en Overheid (CMO)
- Mevrouw June Beckx van het SKIN, Samen Kerk in Nederland / Together Church in the Netherlands, een bundeling van migranten kerken.

Aanmelding noodzakelijk bij het secretariaat: mevrouw Marieke Milder, De Schinkel/Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam, tel.: 020 5353700 e mail: info@protestantsamsterdam.nl.
Na aanmelding ontvangt u het programma.

Deze Studieconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam en Het Tijtgat fonds met Ars Donandi

Overzicht Feestdagen