De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

5 februari 2009

Interreligieuze vredesbijeenkomst op 11 februari 2009


Op woensdag 11 februari vindt in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk een interreligieuze vredesbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst draagt een landelijk karakter en wordt georganiseerd door de onlangs opgerichte Joods Islamitische Vriendschapsvereniging (JIV). De bijeenkomst is gebaseerd op de vredesverklaring die is uitgebracht door het Centraal Joods Overleg (CJO), de Raad van Kerken en het Contactorgaan van Moslims en de Overheid (CMO) (zie eerder bericht hieronder)

Behalve oproepen tot vrede willen de initiatiefnemers gezamenlijk de slachtoffers van Gaza en Israël herdenken. Vanuit tolerantie, respect en liefde: menselijke eigenschappen die in alle grote religies terug te vinden zijn.

Aanleiding om de JIV nu al op te richten (en niet zoals eerder beoogd, in mei ten tijde van het bezoek van de Franse Amitié Judéo Musulmane organisatie aan Amsterdam) was de oorlog in Gaza en de polarisatie die als gevolg daarvan ontstond tussen Joden en Moslims.

Net als na de moord op Theo van Gogh wordt ook nu weer beseft hoe belangrijk en ook hoe moeilijk een eerlijke uitwisseling van gedachten is, met respect voor ieders eigen waarden en rechten, gewoonten en tradities. De initiatiefnemers willen deze ontmoeting niet uit de weg gaan en gezamenlijk streven naar een goede onderlinge relatie.

Sprekers:
* Rabbijn Menno ten Brink, Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
* Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken
* Imam Ali Iftekhar Chishti, geestelijk verzorger bij Justitie
* Marga Martens, woordvoerster Baha’i-gemeenschap Nederland
* Martien Schreurs, humanist, docent aan Universiteit voor Humanistiek.

Muzikale omlijsting: Mia Dreese, fluit
De bijeenkomst staat onder leiding van Cor Bon, directeur Mozeshuis.

Plaats: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein, Amsterdam
Datum: woensdag 11 februari 2009
Aanvang: 19.30 uur.
Kerk open om 19.00 uur
Tram 9 en 14, metro: alle lijnen halte Waterlooplein.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze speciale bijeenkomst.

Overzicht Feestdagen