De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

30 september 2008

Suikerfeest bij Islamya Anjuman

Dit jaar werd het suikerfeest (het eindfeest van de vastenmaand Ramadan) van Islamya Anjuman gevierd op woensdag 30 september in de kerk "De Ontmoeting". Het was een warme en waardige bijeenkomst met o.a. mooie lofzangen in Urdu en toespraken van Han Dijk, voorganger van de protestantse wijkgemeente Geuzenveld-Slotermeer, en Jan Ruijter, voorzitter van de RLRA. Verschillende leden van de RLRA waren aanwezig, waaronder natuurlijk ook 'onze' Nyamad Moenna, penningmeester van Islamya Anjuman en dagvoorzitter van de bijeenkomst.
Hieronder volgt de toespraak van Jan Ruijter.

Dames en heren,

Proficiat met de viering van uw Suikerfeest bij gelegenheid van de afsluiting van de afgelopen vastenmaand. En dank u wel dat ik hier iets mag zeggen namens de Raad van Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam. Ik begin mijn korte bijdrage met enkele verzen uit de Koran volgens de vertaling van Kader Abdollah:

"In de naam van Allah
Hij is lief
Hij geeft
Hij vergeeft

Zij die voor God geduld hebben getoond, het gebed hebben verricht, en met het goede het slechte hebben afgewend en een deel hebben weggegeven van wat Wij hun hadden gegeven, zij krijgen een goede eindbestemming. Ze belanden in de tuinen van geluk waar de engelen van alle kanten zullen komen om hen te verwelkomen: “Salaam aan jullie voor jullie geduld. O, wat een mooi einde”.

Op vele plaatsen ter wereld wordt dezer dagen jullie feest gevierd en het is vandaag ook het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het wordt overigens de hoogste tijd dat de christelijke cultuur in Nederland één van haar eigen feestdagen offert voor een vrije dag voor bijvoorbeeld het Suikerfeest. Zoiets zou zeker kunnen bijdragen aan een gevoel van gezamenlijkheid in onze samenleving. Er gebeurt al enorm veel zoals vandaag hier bij u. De verstandhouding en de samenwerking tussen de bevolkingsgroepen in Amsterdam is al veel verder dan de schamperheid en het cynisme van sommige zwartkijkers en onruststokers proberen te suggereren.

De Raad van Levensbeschouwingen en Religies wil het weefsel van samenwerking nog sterker maken en uitbreiden en bekend maken bij alle Amsterdammers van welke afkomst en levensovertuiging dan ook. Deze ontmoeting van vandaag is wat ons betreft de eerste in een lange reeks. Regelmatig willen we samenkomsten houden op iedere keer wisselende plaatsen bij kerken, moskeeën, synagogen, tempels, centra van velerlei andere groepen om deel te nemen aan hun vieringen.

We noemen dit project “Wederdiensten”. Immers we willen graag met elkaar in gesprek. We zijn gaarne gastvrij om de volgende ontvangende partij te zijn. We zijn tot wederdienst bereid als een andere groepering een beroep op ons doet. Via de media zullen we pogen iedere geïnteresseerde inwoner van Amsterdam te bereiken om in te haken om op die wijze elkaar te bereiken en te verrijken.

Vertrouwen in elkaar daar gaat het om. En om een positieve instelling en niet om elkaar de put in te praten. U merkt het deze dagen: gebrek aan vertrouwen doet banken wankelen,
gebrek aan vertrouwen brengt ook mensen aan het wankelen.We moet een 'keer in de sfeer' aanbrengen en als veelsoortige gemeenschappen fier rechtop gaan en vóórop gaan.
Investeren in elkaar is het kapitaal voor de toekomst.

En dit alles wat mij betreft met enthousiasme en blijmoedigheid.

Dames en heren. Ik begon zojuist met een citaat uit de Koran. Eindigen wil ik met enkele verzen uit het boek Prediker uit de bijbel van de Joden en de christenen:

"Het ene geslacht gaat en het andere komt.
alleen de wereld blijft.
De zon gaat op, de zon gaat onder
en buiten adem begint hij opnieuw.

Laat dan de mens zich immer verheugen
zolang hij leven mag onder de zon,
eten en drinken en vrienden maken
doen wat zijn handen vinden om te doen."

Ik wens u een mooi Suikerfeest. Inderdaad: eten en drinken en vrienden maken. Dank u wel en tot ziens !

Jan Ruijter

Overzicht Feestdagen