De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

14 oktober 2008

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur – en nieuwe plannen.

Dit jaar zijn in de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA) een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris aangetreden. Deze ingrijpende wisseling van de wacht is voor de RLRA aanleiding om het nieuwe Dagelijks Bestuur voor te stellen en een nieuw initiatief aan te kondigen: Wederdiensten.

De nieuwe voorzitter van de RLRA is Jan Ruijter, voormalig coördinator van de Mozes en Aäronkerk en het Mozeshuis. Hij werkte daar onder meer voor velerlei etnische groeperingen, voor dak - en thuislozen en voor mensen met aids. Hij heeft theologie gestudeerd en heeft gewerkt als R.K. priester. Daarnaast heeft hij vele maatschappelijke initiatieven ontplooid, waarbij hij vaak een bemiddelende rol speelde tussen groepen die in maatschappelijk conflict met elkaar verkeren. Sinds 1991 organiseerde Ruijter intersociale-interreligieuze kerstvieringen.

De nieuwe secretaris is Sheela Vyas, geboren in Oeganda van Indiase ouders met een Hindoe (Sanatan) achtergrond. Ze woont sinds 1973 in Nederland en heeft antropologie en bestuurskunde gestudeerd. Vyas houdt zich in haar loopbaan bezig met empowerment, zingevingsvraagstukken, arbeidsmarktparticipatie en procesbegeleiding om diversiteit in organisaties optimaal te benutten. Zij was in de jaren 80 mede oprichtster en coördinator van de Vrouwenraad van de VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland).

Verder bestaat het dagelijks bestuur uit Nyamad Moenna (penningmeester) en Martijn Rep (vice-voorzitter). Moenna is sinds eind jaren 60 actief als bestuurder in tal van sociale, culturele en religieuze verenigingen, waarvan hij velen heeft (mede-) opgericht. Momenteel is hij onder andere penningmeester van de Surinaamse Moslim gemeenschap Islamya Anjuman. Rep is lid van Bahá’í-gemeenschap Amsterdam, waarbinnen hij momenteel een bestuursfunctie vervult. Sinds 2000 is hij universitair docent biologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Eén van de nieuwe initiatieven die de RLRA ontplooit is ‘Wederdiensten’. De verschillende lid-organisaties zullen in onderlinge afwisseling hun diensten, vieringen of andere ‘eigen’ bijeenkomsten openstellen voor de andere leden en overige geïnteresseerden. De RLRA ziet dit als een manier bij uitstek om in de praktijk kennis te nemen van de rijkdom aan religieuze en humanistische tradities en inspiratiebronnen die Amsterdam herbergt. Hiermee wordt invulling gegeven aan het centrale doel van de RLRA om barrières van onbekendheid en onbegrip tussen verschillende bevolkingsgroepen te doorbreken en het bewustzijn van een dieperliggende eenheid te vergroten. De RLRA zal de data van de Wederdiensten steeds publiek maken om zoveel mogelijk Amsterdammers in staat te stellen kennis te maken met de rijke variëteit aan groeperingen in hun stad.

Overzicht Feestdagen