De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

15 juni 2015

Samen EEN Amsterdam

-->

De RLRA is een samenwerking aangegaan met de groep ‘Samen ÉÉN Amsterdam’. De groep wil op een positieve manier zichtbaar maken hoe mensen in Amsterdam - met 178 verschillende culturele achtergronden - met elkaar samenwonen en de saamhorigheid daarbinnen benadrukken.

Het eerste evenement hiervoor is een manifestatie op 4 oktober 2015 op de Dam, met activiteiten die als doel hebben het accent te leggen op de verbindingen in onze samenleving en de kruisbestuivingen die daar uit voortgekomen zijn.

Deze verbindingen en kruisbestuivingen worden die dag extra zichtbaar gemaakt middels interacties tijdens de manifestatie, door organisaties en personen samen te brengen op de Dam.

Om deze manifestatie mede mogelijk te maken kan worden bijgedragen op rekeningnummer NL 83 INGB 0006 2208 82 t.n.v. Stichting Raad voor Levensbeschouwing en Religies te Amsterdam o.v.v. Samen ÉÉN Amsterdam en de naam van uw organisatie. Dankzij uw bijdrage kan deze manifestatie plaatsvinden!

14 februari 2011

Rabbijn Evers doet aangifte antisemitisme

Bron: ANP, 11 Februari 2011

AMSTERDAM (ANP) - Rabbijn Raphaël Evers heeft vrijdagochtend aangifte bij de politie gedaan wegens antisemitisme. Dat heeft het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap laten weten.

Bij een 'dialoogwandeling' woensdag van rabbijnen, onder wie hijzelf, moslims, een bisschop en een aantal protestanten bracht een jongen de Hitlergroet en scandeerde 'kankerjoden'. Namens het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft bestuurslid Harry Polak aangifte gedaan van de agressieve benadering.

De andere deelnemers aan de dialoogwandeling, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims en Overheid, hebben hun steun uitgesproken met de Joodse gemeenschap en steunen de aangifte. ,,Als mensen van één religie omwille van hun godsdienst worden gediscrimineerd, raakt dat alle religies'', lieten ze vrijdag in een gezamenlijke verklaring weten.

Overzicht Feestdagen