De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

23 december 2010

MOKUM EEN GOEDE PLEK VOOR DE JODEN OM TE BLIJVEN

De Raad van Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam ijvert voor goede menselijke verhoudingen. Daar draagt de opmerking van Frits Bolkenstein als zouden bewuste Joden er verstandig aan doen te emigreren naar de VS of Israël niet aan bij.

Zijn opmerking biedt wél de gelegenheid om met veel meer kracht dan tot nu toe en in grote gezamenlijkheid te werken aan het bestrijden van wangedrag van individuen of groeperingen in de Amsterdamse en landelijke samenleving ten aanzien van joden, homoseksuelen of welke minderheid dan ook.

Bij deze inspanning lijkt ons de hele bevolking in het geding. Door weerbare, daadkrachtige burgers, die optreden bij misdragingen niet schuwen, zouden degenen die zich schuldig maken aan antisemitisme en discriminatie veel meer alleen komen te staan.

Wij ondersteunen van harte de eerder geuite protesten vanuit de Joodse gemeenschap van Amsterdam.

We hebben weet van de pogingen van het Amsterdamse stadsbestuur om deze problematiek aan te pakken.

De Raad van Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam is gaarne bereid haar achterbannen op te roepen tot samenwerking met het stadsbestuur ter realisering van rechtvaardige en fatsoenlijke verhoudingen in Mokum opdat dit inderdaad een goede plek blijft om te wonen voor eenieder.

Overzicht Feestdagen