De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

12 december 2008

Interreligieuze vredesdienst op 21 december in de Rode Hoed

Op zondag 21 december wordt in de Rode Hoed door de Soefi Beweging een inter-religieuze Vredesdienst gehouden, waarvoor iedereen welkom is. In de geest van Wederdiensten wordt de achterban van de RLRA van harte aangemoedigd hier aan deel te nemen:

"Een viering in woord, muziek en stilte met en voor een ieder die vrede zoekt, innerlijk en in de wereld, in en buiten eigen kring."

Vertegenwoordigers van zes religies ontsteken elk een kaars voor hun religie, lezen uit hun
Geschrift, spreken een enkel woord en nemen deel aan het gebed voor de vrede. Verder zal instrumentale muziek en zang ten gehore worden gebracht.

Aanvang 15:00 (tot 16:30) De Rode Hoed, Keizersgracht 102
www.soefibewegingamsterdam.nl

Overzicht Feestdagen