De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

30 maart 2008

Aankondiging: 29 mei - Ronde Tafel Conferentie

Op 29 mei organiseert de RLRA een Ronde Tafel Conferentie over het belang en nut van interreligieuze samenwerking in Amsterdam.

Het programma van deze bijeenkomst ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:
o 17.30 Ontvangst met kosjer/halal maaltijd
o 18.30 Opening RLRA
o 18.35 'Overeenkomsten wereldreligies en humanisme' door R. van Dijck
o 18.50 'Interreligieuze samenwerking in internationaal vergelijkend perspectief' door Maarten Davelaar, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
o 19.05 Presentatie uitkomsten consultatie achterbannen RLRA
o 19.20 Pauze en indeling subgroepen. De acht subgroepen zijn verdeeld over de volgende thema’s: jeugd/jongerenwerk, onderwijs, arbeidsmarkt, thuiszorg/welzijn, ouderen, armoede, opvang asielzoekers/vreemdelingen en crisismanagement
o 19.40 Subgroepen gaan o.l.v. gespreksleiders in discussie over de volgende vragen:

  • Op welke punten is religie of levensbeschouwing op dit thema van belang?
  • Wat gebeurt er binnen religieuze gemeenschappen op dit punt?
  • Wat zou religie-overstijgend plaats moeten vinden?
  • Wat moet op stadsdeelniveau plaatsvinden, wat op stedelijk niveau?
  • Welke menskracht en middelen moeten hiervoor worden vrijgemaakt?
  • Wat kan vanuit uw organisatie worden ingezet?
o 20.45 Pauze
o 21.00 Terugkoppeling plenair van subgroepen
o 21.30 Discussie zaal over algemene beeld en lessen
o 21.40 Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid PvdA, over interreligieuze samenwerking
o 21.50 Conclusies en afsluiting voorzitter RLRA
o 22.00 Sluiting

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Amsterdam-Slotervaart. Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

Overzicht Feestdagen