De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

6 maart 2008

Van Fitna naar Hiwar!

Wilders is slecht geïnformeerd. Fitna betekent niet alleen beproeving, maar ook chaos. Daar lijkt het beeld in media en politiek inderdaad op. Daarom neemt de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA) het initiatief tot een passend antwoord: Hiwar.

Zodra de film van Wilders uitkomt organiseert de RLRA samen met de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam & Omstreken (UMMAO) en de stichting Amsterdam met Hart en Ziel een dialoog (hiwar) tussen Amsterdammers met verschillende achtergronden en overtuigingen. De dialoog zal afhankelijk van de release van de film uiterlijk op 1 april plaatsvinden, in het Stadsdeel Slotervaart.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de vrijheid van meningsuiting benut waarvoor deze is bedoeld: met elkaar in gesprek gaan, in dit geval naar aanleiding van de film.

Tijdens deze bijeenkomst zal een islamdeskundige reageren op de inhoud van de film Fitna. In een forum met islamitische, christelijke, joodse en humanistische voorgangers zal worden ingegaan op de spanning tussen religieuze overtuigingen en de vrijheden van de westerse samenleving. Daarna krijgen de aanwezigen de gelegenheid om met elkaar over hun zorgen in gesprek te gaan. Ook Geert Wilders is uitgenodigd voor deze dialoog.

"Vrijheid van meningsuiting is een groot goed: filmen mag. Geloven mag ook! En niet geloven… Als er zorgen bestaan, ook bij de achterban van Wilders, dan moeten en kunnen die worden besproken. Daar is de vrijheid van meningsuiting voor bedoeld, en niet om welbewust te beledigen. Zonder de film te hebben gezien kan al worden ingeschat dat de boodschap ervan niets toevoegt. De lijn van Wilders is immers al lang en breed bekend. Het thema van Wilders, de integratie van moslims, vormt evenwel voor velen een reële zorg. Zorgen vergen contact en een open dialoog, en daar staat de RLRA voor", aldus Erik de Baedts, voorzitter van de RLRA.

De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam verenigt moslims, joden, christenen, en ook humanisten, boeddhisten, hindoes, bahaï en soefi. Deelnemende koepelorganisaties zijn o.a. de Raad van Kerken Amsterdam, de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken, het Humanistisch Verbond en de Liberaal Joodse Gemeente.

Op www.hiwar.hyves.nl kunt u alvast deelnemen aan de interactieve dialoog.

Overzicht Feestdagen