De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam heeft als doel de samenhang in de stad te stimuleren vanuit interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

28 maart 2008

Hiwar in Slotervaart - Amsterdams antwoord op Fitna

Amsterdammers, met alle mogelijke levensovertuigingen, zijn a.s. zondag 30 maart uitgenodigd om met elkaar naar aanleiding van de film van Wilders in gesprek te gaan. De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam (RLRA), de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam & Omstreken (UMMAO) en Amsterdam met Hart en Ziel (AMHZ) organiseren deze HIWAR (dialoog). Zij vinden het van belang dat zorgen over de vrijheid om te geloven binnen de kaders van de Westerse samenleving worden besproken. Ook Geert Wilders is uitgenodigd voor deze dialoog.

De organisatoren willen ook het signaal afgeven dat iedereen in Nederland het recht heeft en moet houden op de eigen geloofsovertuiging en levensbeschouwing. De Amsterdamse samenleving is weerbaar genoeg om respectvol met extreme geluiden en beelden, zoals getoond in de film Fitna, om te gaan.

De Raad, tijdens het verschijnen van de film in vergadering bijeen met moslims van Marokkaanse en Turkse afkomst, als ook joden, christenen, humanisten en bahaí, heeft vastgesteld dat de film is ingegeven door angst en daar ook op inspeelt. De RLRA vindt het van belang daar vertrouwen en kennis tegenover te stellen. Kennis over de islam in Nederland zoals die door moslims wordt beleefd en die anders is dan de film van Wilders weergeeft. Vertrouwen in de mens en in het democratisch bestel dat in Nederland van kracht is.

Na een programma met sprekers vanuit diverse achtergronden zullen de deelnemers aan de bijeenkomst in ook zelf in groepsgesprekken met elkaar in dialoog gaan.

Het programma:
15.00 Inloop en ontvangst
15.30 Welkom en introductie
15.35 Verklaringen RLRA, UMMAO & AMHZ
15.40 Indien aanwezigen daar nog behoefte aan hebben: vertoning Film Fitna
15.55 Eerste reacties vanuit de zaal
16.05 Voor de reactie op de film is uitgenodigd islamdeskundige en universitair docent Abdelilah Aljamai
16.20 Interreligieus forum met ondermeer Rabbijn Menno ten Brink (Liberaal Joodse Gemeente), Erik de Jongh (vice-voorzitter Raad van Kerken Amsterdam en AMHZ), jongeren-imam Yassin Elforkani (Amsterdam-Slotervaart), Jacqueline Gerretsen (Humanistisch Verbond) en Gerard Molewijk (seculier bewoner uit Amsterdam-Slotervaart)
16.45 Pauze met hapjes
17.00 Deelsessies in gespreksgroepen o.l.v. gespreksleiders
17.45 Plenaire terugkoppeling
18.00 Afsluiting door Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Slotervaart
(Wijzigingen voorbehouden)

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap, Louis Bouwmeesterstraat 214, Amsterdam-Slotervaart. (Klik hier voor routebeschrijving.)

Op www.hiwar.hyves.nl kunt u alvast deelnemen aan de interactieve dialoog.

Overzicht Feestdagen